Партньори

                
 
   Радиостанции(носими, мобилни, стационарни,повторители) във VHF/UHF/HF обхвати,Marine Band,Air Band,PMR446,скенер приемници, цифрови dPMR радиостанции и аксесоари към тях.
Повече>>


             

TETRA оборудване(базови станции,антени,TETRA терминали) за национални и локални мрежи. Повече>>


 


Всички видове антени за радиостанции,дуплексни филтри,гръмозащити,КСВ метри и др. Повече>>  


 
                   


Цифрово радиорелейно оборудване от 330MHz до 38 GHz , Super PDH / SDH + Ethernet. Повече>>
 


Софтуер за радиочестотно планиране на радиомрежи за гражданско и военно приложение. Повече>>     
 
             
      

Сателитни телефони,BGAN и DVB-RCS широколентови сателитни модеми.
Повече>> Wi-Fi Mesh системи. Повече>> 


WiMax оборудване включително и мобилен WiMax. Повече>> 

 


 

 

IP+TDM телефонни системи ,GSM Gateway. Повече>> 

 


 

      

Мултиплексери,устройства за осигуряване на мрежов достъп и свързаност. Повече>>  


 

Системи за запис и възпроизвеждане на телефонни разговори . Повече>>  


 

 

Новини

12.04.2012 НОВИ ПРОДУКТИ:

Морски радиостанции IC-M423/M424 и IC-M91D/M92D цялата новина

12.02.2009 IC-7600 HF+50MHz

Компанията ICOM съобщи за предстоящо пускане на пазара на новия IC-7600 HF+50MHz приемопредавател. цялата новина

20.11.2007 IC-F4029SDR Първата в света цифрова радиостанция

IC-F4029SDR е първата в света носима цифрова радиостанция в обхват PMR446.Тя е производство на японската компания ICOM и подсигурява гладкото преминаване от аналогов към цифров PMR446, като осигурява и двата вида комуникации в едно устройство. цялата новина